zaterdag 10 november 2012

Op zoek naar antwoorden
Het leren voor hedendaagse leerlingen wordt niet meer volledig afgedekt met een systeem dat al sinds de 19e eeuw bestaat. De manier waarop we ons onderwijs in Nederland nu organiseren is op korte termijn onbetaalbaar en te weinig toekomstgericht.

Met deze gedeelde overtuiging stapten in november 2012 tien directie- en bestuursleden vanuit de verschillende Limburgse besturen in het vliegtuig richting Stockholm om te onderzoeken of (belangrijke elementen uit) het Zweedse onderwijsmodel  van de Kunskapsskolan (http://bit.ly/SxCVhl) ook tot oplossingen in Nederland kunnen leiden. 
Na deze zeer inspirerende studiereis wisten wij het zeker: 'Delen is het nieuwe leren': we gaan onze kracht, kennis en betrokkenheid delen om samen stap voor stap het gedachtegoed van het persoonlijk leren in de Limburgse VO-scholen beter te laten landen.

De eerste stap werd in 2013 gezet met het, op vaste tijden, bij elkaar brengen van zoveel mogelijk onderwijsmensen, die over deze vorm van leren willen nadenken en er vooral actief mee aan de slag gaan. Het Limburgs Bendecafé - een naam die door Innovatieimpuls Onderwijs (IIO) werd bedacht - werd bij de start als eerste organisatievorm gekozen.

Op dit blog kunt u zowel uitgebreid lezen over wat wij op de Kunskapsskolan in Zweden hebben gezien en ervaren en -minstens zo belangrijk- wat we daarna in Limburg aan activiteiten hebben ontplooid. Ook treft u algemene informatie over persoonlijk leren aan. Wat dat precies inhoudt, is voor velen nog onduidelijk en mogelijk kan dit blog een bijdrage leveren aan kennisverrijking.

 
Dit blog is een initiatief van:
 

De TalentenAcademie van SVO|PL


en kent als belangrijke bronnen; Kennisnet, IIO, hetkind.org, Jan Fasen & Connect College Echt en de deelnemers uit Limburg aan de studiereis naar de Kunskapsskolan in Stockholm (november 2012)